Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Mosambická republika
Název zkrácený (CZ) Mosambik
Název úplný (EN) Mozambique
Název zkrácený (EN) Mozambique
Kód Státu (3 znaky) MOZ
Kód Státu (3 čísla) 508
Kod Státu omezený MZ
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/MOZ/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Mosambická republika 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok