Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Lucemburské velkovévodství
Název zkrácený (CZ) Lucembursko
Název úplný (EN) Luxembourg
Název zkrácený (EN) Luxembourg
Kód Státu (3 znaky) LUX
Kód Státu (3 čísla) 442
Kod Státu omezený LU
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/LUX/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Lucemburské velkovévodství 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok