Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Gambijská republika
Název zkrácený (CZ) Gambie
Název úplný (EN) Gambia
Název zkrácený (EN) Gambia
Kód Státu (3 znaky) GMB
Kód Státu (3 čísla) 270
Kod Státu omezený GM
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/GMB/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Gambijská republika 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok