Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Španělské království
Název zkrácený (CZ) Španělsko
Název úplný (EN) Spain
Název zkrácený (EN) Spain
Kód Státu (3 znaky) ESP
Kód Státu (3 čísla) 724
Kod Státu omezený ES
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/ESP/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Španělské království 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok