Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název úplný (CZ) Australské společenství
Název zkrácený (CZ) Austrálie
Název úplný (EN) Australia
Název zkrácený (EN) Australia
Kód Státu (3 znaky) AUS
Kód Státu (3 čísla) 36
Kod Státu omezený AU
Platnost Od 1993
Platnost Do 2500
Odkaz CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/AUS/19930101
Vlastnost Hodnota

Historie Státu v evidenci CEDR

Název Státu Platnost Od Platnost Do
Australské společenství 01. 01. 1993 31. 12. 2500
Název Státu Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok