Vlastnost Hodnota
Kód Obce 565016
Kód NUTS CZ0423565016
Název Obce Keblice
Platnost Od 5. 6. 2015 0:00
Platnost Do 31. 12. 2500 0:00
Nadřazený Okres Litoměřice
Odkaz CEDR-III http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Obec/v01/565016/20150605
Vlastnost Hodnota

Historie Obce v evidenci CEDR

Název Obce Platnost Od Platnost Do
Keblice 01. 01. 1800 31. 12. 1959
Keblice 01. 01. 1960 31. 12. 2002
Keblice 01. 01. 2003 30. 06. 2011
Keblice 01. 07. 2011 01. 07. 2011
Keblice 02. 07. 2011 04. 06. 2015
Keblice 05. 06. 2015 31. 12. 2500
Název Obce Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok