Vlastnost Hodnota
Kód Obce 555274
Kód NUTS CZ0805555274
Název Obce Nové Sedlice
Platnost Od 5. 6. 2015 0:00
Platnost Do 31. 12. 2500 0:00
Nadřazený Okres Opava
Odkaz CEDR-III http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Obec/v01/555274/20150605
Vlastnost Hodnota

Historie Obce v evidenci CEDR

Název Obce Platnost Od Platnost Do
Nové Sedlice 01. 01. 1998 31. 12. 2002
Nové Sedlice 01. 01. 2003 30. 06. 2011
Nové Sedlice 01. 07. 2011 01. 07. 2011
Nové Sedlice 02. 07. 2011 22. 11. 2012
Nové Sedlice 23. 11. 2012 30. 07. 2013
Nové Sedlice 31. 07. 2013 04. 06. 2015
Nové Sedlice 05. 06. 2015 31. 12. 2500
Název Obce Platnost Od Platnost Do
Až 20.000 rozhodnutí

Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok
Rozhodnutí Název Dotace Příjemce pomoci Částka rozhodnuta Částka spotřebovaná Rok