Vlastnost Hodnota
Název Priority Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Kód Priority 01.3
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Operační Program MMR Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/EB9D38E64A0990265BB83EEBDE985AE6607DC965
Vlastnost Hodnota

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci