Vlastnost Hodnota
Název Priority Monitorování - cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Kód Priority 8.2b
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/EB6E31B55A03CD960E8AE4D63CFF0B0241B32E3E
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Monitorovací systém 8.2.1b 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci