Vlastnost Hodnota
Název Priority Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Kód Priority 01.2
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Operační Program MMR Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/D2FA54C72F6B4ADCC51B00144139129FE9E896D0
Vlastnost Hodnota

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci