Vlastnost Hodnota
Název Priority Publicita - cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Kód Priority 8.4b
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/BE0655382119DC12E1B0EB2FC7F825DDFDB076C7
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Aktivity pro informovácí a publicitu 8.4.1b 2007 2500 Otevřít
Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP 8.4.2b 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci