Vlastnost Hodnota
Název Priority Podpora řízení a koordinace - cíl Konvergence
Kód Priority 8.1a
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/92CA84220C4C60396BF069A377DC1A6B880072CC
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Příprava nového programového období 2014+ 8.1.4a 2007 2500 Otevřít
Řízení implementace NSRR 8.1.1a 2007 2500 Otevřít
Řízení a koordinace HSS 8.1.3a 2007 2500 Otevřít
Finanční řízení, kontrola a audit 8.1.2a 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci