Vlastnost Hodnota
Název Priority Administrativní a absorpční kapacita - cíl Konvergence
Kód Priority 8.3a
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/7B8B50FD18BE1F0B900380F7E2ACBB6BBB86A467
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora absorpční kapacity 8.3.2a 2007 2500 Otevřít
Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 8.3.1a 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci