Vlastnost Hodnota
Název Priority Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Kód Priority 01.1
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Operační Program MMR Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/7944061C690825747B207508479D51D9CCAAA3CE
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií 01.1.02 2014 2099 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci