Vlastnost Hodnota
Název Priority Technická pomoc
Kód Priority 01.5
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Operační Program MMR Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/704415C9CD39040FB91C5552BD98D45A2F58AE85
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 01.5.125 2014 2099 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci