Vlastnost Hodnota
Název Priority Monitorování - cíl Konvergence
Kód Priority 8.2a
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/33214ED5EB2849864ABAFA15498DDF22299931DD
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Monitorovací systém 8.2.1a 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci