Vlastnost Hodnota
Název Priority Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Kód Priority 01.4
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Operační Program MMR Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/221CB6D87AA1D3917A1CB10F6C62FF45741C1A30
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po IKT 01.4.04 2014 2099 Otevřít
Rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podpora zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství 01.4.03 2014 2099 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci