Vlastnost Hodnota
Název Priority Publicita - cíl Konvergence
Kód Priority 8.4a
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Operační Program MMR OP Technická pomoc (CZ.1.08)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/0C9EF8ECAEF608EB6BEE20FDED76386B65804F75
Vlastnost Hodnota

Podřízená MMR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Aktivity pro informování a publicitu 8.4.1a 2007 2500 Otevřít
Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP 8.4.2a 2007 2500 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě MMR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci