OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Zaměstnanost
Kód OP 03
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/FDC8C2EBDDD4A466C455061AF1DE5C6D5221ED6E
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 03.1 0 2014 2099 Otevřít
Efektivní veřejná správa 03.4 0 2014 2099 Otevřít
Sociální začleňování a boj s chudobou 03.2 0 2014 2099 Otevřít
Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 03.3 0 2014 2099 Otevřít
Technická pomoc 03.5 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci