OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Kód OP CZ.04.1.03
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2006
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/F61E4ADFA162A8FE3079F1A01E914D679AEE1579
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.1.03/1.1.09 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.07 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/4.1.06 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/1.1.14 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/1.1.10 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.13 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/4.1.11 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/1.1.05 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/3.3.02 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.05 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/1.1.08 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.08 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/4.1.14 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/3.3.10 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.04 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/4.1.04 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/3.3.12 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.09 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/2.1.25 Začlenění skupin ohrožených sociálních exkluzí
CZ.04.1.03/1.1.06 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/2.1.15 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin
CZ.04.1.03/4.1.12 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/1.1.12 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.2.16 Síť enviromentálních informačních a poradenských center
CZ.04.1.03/2.3.15 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
CZ.04.1.03/2.2.15 Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
CZ.04.1.03/1.1.03 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/3.3.03 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/4.2.15 Program odborného růstu pracovníků (PROFESE)
CZ.04.1.03/3.3.06 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.11 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/1.1.02 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/1.1.15 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.05 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/3.3.14 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/2.1.35 Zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší
CZ.04.1.03/3.1.15 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
CZ.04.1.03/1.1.13 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.03 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/4.1.10 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/3.3.13 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/4.1.02 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/1.1.07 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/3.3.08 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.2.15 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
CZ.04.1.03/1.1.04 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/4.1.15 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.1.03/1.1.11 Podpora aktivní politiky zaměstnanosti
CZ.04.1.03/3.3.07 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/4.1.09 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 3.5 29 2004 2006 Otevřít
Rozvoj celoživotního učení 3.3 3 2004 2006 Otevřít
Aktivní politika zaměstnanosti 3.1 0 2004 2006 Otevřít
Adaptabilita a podnikání 3.4 1 2004 2006 Otevřít
Sociální integrace a rovnost příležitostí 3.2 0 2004 2006 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci