OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Kód OP CZ.04.1.04
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/D9ED80DC06C823BA786F49E3B125A57103E3A43B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 4.3 0 2004 2500 Otevřít
Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství 4.1 244 2004 2500 Otevřít
Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání 4.2 370 2004 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci