OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Kód OP CZ.3.22
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/D80DBEF3DD92B0EC42657B424C4DAB7CD320E28B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora spolupráce místních společenství 22.3 55 2007 2500 Otevřít
Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik 22.1 57 2007 2500 Otevřít
Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 22.2 119 2007 2500 Otevřít
Technická pomoc 22.4 11 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci