OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha
Kód OP CZ.04.3.07
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/CD72C9D1C9948D029766330A0E6CEA7D0C77B1E1
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.3.07/2.2.02 Vyrovnávání šancí žen a mužů
CZ.04.3.07/2.1.01 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
CZ.04.3.07/3.1.01 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
CZ.04.3.07/3.2.01 Rozvoj dalšího vzdělávání
CZ.04.3.07/2.2.01 Podpora rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce
CZ.04.3.07/1.1.01 Podpora APZ
CZ.04.3.07/4.2.01 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací
CZ.04.3.07/4.3.01 Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl. m. Praze
CZ.04.3.07/2.3.01 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha
CZ.04.3.07/4.1.01 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
CZ.04.3.07/4.1.02 Konkurenceschopnost
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rozvoj celoživotního učení 7.3 7 2004 2008 Otevřít
Adaptabilita a podnikání 7.4. 0 2004 2008 Otevřít
Technická pomoc 7.5. 12 2004 2008 Otevřít
Aktivní politika zaměstnanosti 7.1. 0 2004 2008 Otevřít
Sociální integrace a rovnost příležitostí 7.2. 5 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci