OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Doprava
Kód OP 04
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/CD40C6D76504AD677CB654A8CA9C820DBADE284A
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 04.4 0 2014 2099 Otevřít
Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 04.1 0 2014 2099 Otevřít
Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 04.3 0 2014 2099 Otevřít
Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 04.2 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci