OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Přeshraniční spolupráce Rakouská republika – Česká republika 2007-2013
Kód OP CZ.3.20
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/BCD76591DFC883CDCC0769C717152B845AF07850
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 20.3 0 2007 2500 Otevřít
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how 20.1 107 2007 2500 Otevřít
Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 20.2 74 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci