OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Společný regionální operační program
Kód OP CZ.04.1.05
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/BB1F511239D3EAC1654EE89C5F50616FB9F9F9DD
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.1.05/1.1.65.1 062.65 Program podpory malých a středních podniků v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Jihomoravského kraje na rok 2004-2006
CZ.04.1.05/3.2.19.1 051.19 Sociální integrace v Libereckém kraji
CZ.04.1.05/3.2.30.1 041.30 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji
CZ.04.1.05/3.2.36.1 032.36 Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji
CZ.04.1.05/3.2.43.1 031.43 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji
CZ.04.1.05/4.2.69.1 062.69 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
CZ.04.1.05/4.1.31.1 041.31 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele
CZ.04.1.05/3.2.04.1 020.04 Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji
CZ.04.1.05/3.2.14.1 052.14 Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje
CZ.04.1.05/4.2.33.1 041.33 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele
CZ.04.1.05/4.1.05.1 020.05 Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006
CZ.04.1.05/4.2.39.1 032.39 Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji
CZ.04.1.05/4.2.74.1 000.74 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu
CZ.04.1.05/3.2.78.1 041.78 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005 - 2006
CZ.04.1.05/4.2.46.1 031.46 GS na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty
CZ.04.1.05/2.1.03.1 020.03 Program na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací v obcích na léta 2004 ? 2006
CZ.04.1.05/2.1.42.1 031.42 GS na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji
CZ.04.1.05/3.2.10.1 053.10 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje
CZ.04.1.05/4.1.68.1 062.68 Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejnou sféru
CZ.04.1.05/1.1.23.1 042.23 Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji
CZ.04.1.05/3.2.85.1 081.85 Síť sociální integrace 2006
CZ.04.1.05/4.1.38.1 032.38 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji
CZ.04.1.05/4.1.82.1 081.82 Jednotný komunikační styl 2005
CZ.04.1.05/1.1.76.1 081.76 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005
CZ.04.1.05/4.2.73.1 081.73 Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004
CZ.04.1.05/1.1.53.1 072.53 Grantové schéma podporující drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
CZ.04.1.05/4.1.86.1 081.86 Jednotný komunikační styl 2006
CZ.04.1.05/1.1.60.1 061.60 Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
CZ.04.1.05/4.2.77.1 062.77 Program na podporu regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu na roky 2005-2006
CZ.04.1.05/3.2.49.1 071.49 Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji
CZ.04.1.05/4.1.56.1 072.56 Grantové schéma podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji
CZ.04.1.05/1.1.54.1 072.54 Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
CZ.04.1.05/3.2.25.1 042.25 Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje
CZ.04.1.05/4.1.62.1 061.62 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
CZ.04.1.05/1.1.41.1 031.41 GS na podporu malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji
CZ.04.1.05/4.1.44.1 031.44 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty
CZ.04.1.05/1.1.40.1 031.40 GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji
CZ.04.1.05/1.1.84.1 081.84 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006
CZ.04.1.05/1.1.18.1 051.18 Grantové schéma v rámci opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech Společného regionálního programu
CZ.04.1.05/1.1.59.1 061.59 Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
CZ.04.1.05/4.1.67.1 062.67 Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele
CZ.04.1.05/3.2.81.1 081.81 Síť sociální integrace 2005
CZ.04.1.05/4.1.79.1 041.79 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005 - 2006
CZ.04.1.05/4.2.83.1 081.83 Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005
CZ.04.1.05/1.1.24.1 042.24 Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji
CZ.04.1.05/1.1.01.1 020.01 Podpora drobného podnikání
CZ.04.1.05/3.2.55.1 072.55 Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji
CZ.04.1.05/4.1.37.1 032.37 Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji
CZ.04.1.05/4.1.20.1 051.20 Podpora služeb cestovního ruchu pro podnikatele
CZ.04.1.05/4.1.57.1 072.57 Grantové schéma podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji
CZ.04.1.05/4.1.21.1 051.21 Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor
CZ.04.1.05/4.1.11.1 053.11 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (malé a střední podniky)
CZ.04.1.05/3.2.71.1 081.71 Síť sociální integrace 2004
CZ.04.1.05/1.1.64.1 062.64 Program podpory drobných podniků v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Jihomoravského kraje na rok 2004-2006
CZ.04.1.05/1.1.47.1 071.47 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje
CZ.04.1.05/1.1.02.1 020.02 Podpora malého a středního podnikání
CZ.04.1.05/4.1.26.1 042.26 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu
CZ.04.1.05/4.1.80.1 041.80 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele 2005 - 2006
CZ.04.1.05/4.2.63.1 061.63 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
CZ.04.1.05/4.1.51.1 071.51 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejné subjekty a neziskové organizace
CZ.04.1.05/1.1.09.1 053.09 Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele
CZ.04.1.05/4.2.58.1 072.58 Grantové schéma podporující regionální a místní infrastrukturu cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji
CZ.04.1.05/4.1.27.1 042.27 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor
CZ.04.1.05/4.1.12.1 053.12 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (veřejné subjekty)
CZ.04.1.05/1.1.08.1 053.08 Grantové schéma podporující drobné podnikatele
CZ.04.1.05/1.1.29.1 041.29 Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004-2006
CZ.04.1.05/4.1.45.1 031.45 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty
CZ.04.1.05/3.2.66.1 062.66 Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji
CZ.04.1.05/3.2.61.1 061.61 Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
CZ.04.1.05/4.2.07.1 020.07 Program na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004-2006
CZ.04.1.05/4.1.50.1 071.50 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé
CZ.04.1.05/2.1.35.1 032.35 Podpora rekonstrukce a budování místní komunikací v Plzeňském kraji
CZ.04.1.05/4.2.75.1 042.75 Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a stření podnikatele
CZ.04.1.05/1.1.70.1 081.70 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004
CZ.04.1.05/4.1.32.1 041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty
CZ.04.1.05/4.2.16.1 052.16 Modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji
CZ.04.1.05/1.1.34.1 032.34 Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje
CZ.04.1.05/4.1.06.1 020.06 Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na období 2004-2006
CZ.04.1.05/4.2.87.1 081.87 Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006
CZ.04.1.05/1.1.28.1 041.28 Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004-2006
CZ.04.1.05/1.1.48.1 071.48 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje
CZ.04.1.05/1.1.13.1 052.13 Podpora podnikání ve vybraných oblastech
CZ.04.1.05/4.1.72.1 081.72 Jednotný komunikační styl 2004
CZ.04.1.05/4.2.22.1 051.22 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele
CZ.04.1.05/4.1.15.1 052.15 Medializace turistické nabídky Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní
CZ.04.1.05/4.2.52.1 071.52 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rozvoj lidských zdrojů v regionech 5.3 164 2004 2008 Otevřít
Rozvoj cestovního ruchu 5.4 94 2004 2008 Otevřít
Regionální podpora podnikání 5.1 0 2004 2008 Otevřít
Regionální rozvoj infrastruktury 5.2 287 2004 2008 Otevřít
Technická pomoc 5.5 110 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci