OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Integrovaný regionální operační program
Kód OP 06
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/B7CD05B150C6F773BA61C225E2729BA4090DEFB0
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 06.5 0 2014 2099 Otevřít
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 06.3 0 2014 2099 Otevřít
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 06.2 0 2014 2099 Otevřít
Komunitně vedený místní rozvoj 06.4 0 2014 2099 Otevřít
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 06.1 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci