OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu FS: sektor Doprava
Kód OP 2004/CZ/16/C/PT
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/A9CE9734C6958925C03A4282661D480F9905E035
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
2001/CZ/16/P/PA/003 Pomoc pro MDS při řízení a implementaci ISPA
2000/CZ/16/P/PT/001 R48 obchvat Bělotína
2001/CZ/16/P/PT/009 Dálnice D8 - Praha - Ústí n. Labem - st. hranice ČR/SRN
2000/CZ/16/P/PT/006 Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč
2000/CZ/16/P/PT/002 Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová
2004/CZ/16/C/PT/005 Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice -Slivenec
2000/CZ/16/P/PA/001 Technická pomoc pro přípravu projektů v sektoru dopravy ČR
2001/CZ/16/P/PT/012 R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov: úsek 1 Dobrá - Tošanovice
2000/CZ/16/P/PT/003 R 48 Frýdek- Místek - Dobrá
2004/CZ/16/C/PT/002 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě
2004/CZ/16/C/PT/001 R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov
2005/CZ/16/C/PT/001 Optimalizace trati Plzeň-Stříbro
2002/CZ/16/P/PT/013 Optimalizace žel. úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov
2004/CZ/16/C/PT/004 Dálnice D1 - úsek 0134 Mořice - Kojetín - Kroměříž východ
2002/CZ/16/P/PT/015 ETCS/ERTMS, Pilotní projekt Poříčany - Kolín
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
sektor Dopravy 10 0 2000 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci