OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Životní prostředí
Kód OP 05
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/998455F402C733FB033CA0EB51F10697976B74AD
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Ochrana a péče o přírodu a krajinu 05.4 0 2014 2099 Otevřít
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 05.1 0 2014 2099 Otevřít
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 05.3 0 2014 2099 Otevřít
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 05.2 0 2014 2099 Otevřít
Technická pomoc 05.6 0 2014 2099 Otevřít
Energetické úspory 05.5 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci