OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERACT
Kód OP CZ.04.4.89
Platnost Od 16. 12. 2002
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/9288C1A6D5B40751682E265DE352A49001436279
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora managementu iniciativy Interreg III 8.I1 0 2002 2008 Otevřít
Rozvoj iniciativy Interreg III - místní a regionální iniciativy 8.I2 0 2002 2008 Otevřít
Spolupráce a řízení změn mezi hraničními regiony a přistupujícími zeměmi 8.I3 0 2002 2008 Otevřít
Technická asistence 8.I4 0 2002 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci