OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Kód OP CZ.3.21
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/8F30529E2041747C45FE77391DF370756EC3651B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce 21.1 125 2007 2500 Otevřít
Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí 21.2 169 2007 2500 Otevřít
Technická pomoc 21.3 0 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci