OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Interreg IIIC
Kód OP CZ.04.4.87
Platnost Od 14. 12. 2001
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/7ED5B1408CC5FB27F0450159DD5F345651723B1B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Inovační akce 8.C4 0 2004 2008 Otevřít
Cíl 1 a Cíl 2 strukturálních fondů 8.C1 0 2004 2008 Otevřít
Spolupráce v příhraničních regionech 8.C6 0 2004 2008 Otevřít
Technická asistence 8.C7 0 2004 2008 Otevřít
Rozvoj měst 8.C3 0 2004 2008 Otevřít
Programy Interreg 8.C2 0 2004 2008 Otevřít
Jiná vhodná témata 8.C5 0 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci