OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Kód OP CZ.04.4.81
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/699F431AF662D2AD6E30289C4ED139FCF2266A92
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ04.4.81/4.3.01.1 Prostředky Fondu malých projektů v euroregionu Nisa
CZ04.4.81/4.3.02.1 Prostředky Fondu malých projektů v euroregionu Egrensis
CZ04.4.81/4.3.03.1 Prostředky Fondu malých projektů v euroregionu Labe
CZ04.4.81/4.3.04.1 Prostředky Fondu malých projektů v euroregionu Krušnohoří
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 8.6 7 2004 2008 Otevřít
Hospodářský rozvoj kooperace podniků 8.1 24 2004 2008 Otevřít
Rozvoj prostoru a životního prostředí 8.3 16 2004 2008 Otevřít
Infrastruktura 8.2 22 2004 2008 Otevřít
Lidské zdroje a sítě 8.4 13 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci