OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu FS: sektor ŽP
Kód OP 2004/CZ/16/C/PE
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/616D856B89E6E46BD39EB03671FE4301C8931D60
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
2002/CZ/16/P/PE/014 ŽĎÁR n/Sázavou- Rekonstrukce kanalizační sítě
2004/CZ/16/C/PE/014 Řeka MORAVA- Zlepšení kvality vod horního povodí - 1. fáze
2004/CZ/16/C/PE/017 OLOMOUC - Kanalizace II
2005/CZ/16/C/PE/004 KRAVAŘE-Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích
2005/CZ/16/C/PE/003 JIHLAVSKO - Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody
2005/CZ/16/C/PE/002 ŠLAPANICKO-Čistá Říčka a Rakovec
2001/CZ/16/P/PE/009 Povodí DYJE
2003/CZ/16/P/PE/016 BRNO SAKO- Odpadové hospodářství
2005/CZ/16/C/PE/012 TÁBORSKO - Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko v České republice
2000/CZ/16/P/PA/002 TA1-Technická pomoc na přípravu projektů v sektoru životního prostředí
2001/CZ/16/P/PE/008 OLOMOUC- Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě
2005/CZ/16/C/PE/010 MLADOBOLESLAVSKO-čištění a odkanalizování odpadních vod
2005/CZ/16/C/PE/021 CIDLINA
2004/CZ/16/C/PE/003 PLZEŇ- Doplnění vodohospodářské infrastruktury
2004/CZ/16/C/PE/001 KARVINÁ - rozšíření kanalizace v ČR
2002/CZ/16/P/PE/010 JESENICKO- Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu
2005/CZ/16/C/PE/001 HODONÍNSKO - STŘEDNÍ POMORAVÍ
2002/CZ/16/P/PE/013 JIŽNÍ ČECHY- Zajištění standardů EU ve vodárenské soustavě
2004/CZ/16/C/PE/004 LUŽICKÁ NISA- Rekonstrukce ÚV a ČOV a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí
2001/CZ/16/P/PE/004 PODKRUŠNOHOŘÍ- Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou
2005/CZ/16/C/PE/022 ČISTÉ HORNÍ LABE
2004/CZ/16/C/PE/008 BEROUN- Rozšíření kanalizace v aglomeraci
2005/CZ/16/C/PE/020 HORNÍ ÚPA- Čistá Horní Úpa
2000/CZ/16/P/PE/001 OSTRAVA- Rozšíření kanalizačního systému
2004/CZ/16/C/PE/002 PŘÍBRAM- úprava ČOV
2004/CZ/16/C/PE/015 Povodí RADBUZY- Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí
2004/CZ/16/C/PE/007 KLATOVY - čisté město
2005/CZ/16/C/PE/016 BEČVA a MORAVA - Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy
2005/CZ/16/C/PE/011 REVITALIZACE POVODÍ OLŠE
2005/CZ/16/C/PE/008 TŘEBÍČSKO-Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy-region Třebíčsko
2002/CZ/16/P/PE/012 ČISTÁ BEČVA
2001/CZ/16/P/PE/005 JIHLAVA- Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě
2005/CZ/16/C/PE/006 LABE-LOUČNÁ
2003/CZ/16/P/PA/005 TA 2- Technická pomoc pro Fond soudržnosti
2004/CZ/16/C/PE/005 KARLOVY VARY- regionální vodohospodářský projekt
2000/CZ/16/P/PE/002 BRNO- Kanalizační systém
2003/CZ/16/P/PE/017 ZNOJMO- rekonstrukce kanalizace
2005/CZ/16/C/PE/014 VYŠKOV-Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
2000/CZ/16/P/PE/003 ČHMÚ - Monitorování a zhodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi EU
2004/CZ/16/C/PE/016 BŘECLAVSKO - rekonstrukce a výstavba vod. infrastruktury v povodí řeky Dyje
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
sektor Životního prostředí 11 0 2000 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci