OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Technická pomoc
Kód OP CZ.1.08
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/5E236CD7D6A083F5327D099A0371C470213BDB6B
Vlastnost Hodnota

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci