OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Kód OP 11
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/5CA839BB5E14C93B978C138979C4F6DEC5D2707B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 11.5 0 2014 2099 Otevřít
Spolupráce institucí a komunit 11.4 0 2014 2099 Otevřít
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 11.2 0 2014 2099 Otevřít
Vzdělání a kvalifikace 11.3 0 2014 2099 Otevřít
Společné řízení rizik 11.1 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci