OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Doprava
Kód OP CZ.1.01
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/5B2447F1D051970B56FA14859BA97B3E76A9CC83
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 1.5 6 2007 2500 Otevřít
Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 1.2 17 2007 2500 Otevřít
Modernizace železniční sítě TEN-T 1.1 140 2007 2500 Otevřít
Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 1.4 45 2007 2500 Otevřít
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 1.6 34 2007 2500 Otevřít
Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 1.3 121 2007 2500 Otevřít
Technická pomoc OP Doprava 1.7 9 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci