OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Kód OP CZ.04.4.84
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/50EF1A3E161E872F9ED683EB5859B3871928B24E
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.4.84/1.3.01.1 Fond mikroprojektů Česká republika - Slovensko
CZ.04.4.84/1.3.02.1 Fond mikroprojektů
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu 8.2 56 2004 2008 Otevřít
Technická asistence 8.3 11 2004 2008 Otevřít
Sociální a kulturní rozvoj a síťování 8.1 40 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci