OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007-2013
Kód OP CZ.3.18
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/50BD5DBF82381A0E41E0874F768D14B86DA6C488
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území 18.1 116 2007 2500 Otevřít
Technická pomoc 18.4 3 2007 2500 Otevřít
Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 18.2 70 2007 2500 Otevřít
Zlepšení situace přírody a životního prostředí 18.3 54 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci