OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Kód OP CZ.04.4.85
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/5050464020CFA6691C001D25C6769DA75FEC4496
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.4.85/CZ České individuální projekty
CZ.04.4.85/2.2.05.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Beskydy
CZ.04.4.85/PL Polské individuální projekty
CZ.04.4.85/2.2.03.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd
CZ.04.4.85/2.2.04.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko
CZ.04.4.85/2.2.02.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
CZ.04.4.85/2.2.06.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
CZ.04.4.85/2.2.01.1 Fond mikroprojektů v Euroregionu Nisa
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 8.3 0 2004 2008 Otevřít
Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti 8.1 0 2004 2008 Otevřít
Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 8.2 0 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci