OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Kód OP CZ.04.4.83
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/47216CDC66FF44D21B66B94DEAC79AB1B8736606
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.4.83/3.2.01.1 Dispoziční fond v Jihomoravském kraji
CZ.04.4.83/3.2.02.1 Dispoziční fond v kraji Vysočina
CZ.04.4.83/3.2.03.1 Dispoziční fond v Jihočeském kraji
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Přeshraniční hospodářská spolupráce 8.1 38 2004 2008 Otevřít
Trvale udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí 8.5 15 2004 2008 Otevřít
Přeshraniční organizační struktury a sítě 8.3 22 2004 2008 Otevřít
Technická pomoc 8.7 10 2004 2008 Otevřít
Lidské zdroje 8.4 11 2004 2008 Otevřít
Dosažitelnost 8.2 16 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci