OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu EQUAL
Kód OP CZ.04.4.09
Platnost Od 01. 05. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/461F68816EEF5FC687842A261A55BE1193902E07
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rovné příležitosti mužů a žen 9. 4 15 2004 2008 Otevřít
Podpora adaptability 9. 3 25 2004 2008 Otevřít
Zlepšování zaměstnatelnosti 9. 1 36 2004 2008 Otevřít
Rozvoj podnikání 9. 2 41 2004 2008 Otevřít
Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce 9. 5 8 2004 2008 Otevřít
Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL 9.6 0 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci