OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Praha - pól růstu ČR
Kód OP 07
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/456C156C9277D817C54CECB4333DBE535B98E0DA
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 07.1 0 2014 2099 Otevřít
Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 07.4 0 2014 2099 Otevřít
Udržitelná mobilita a energetické úspory 07.2 0 2014 2099 Otevřít
Technická pomoc 07.5 0 2014 2099 Otevřít
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 07.3 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci