OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Interreg IIIB CADSES
Kód OP CZ.04.4.86
Platnost Od 31. 03. 2001
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/43F5A2708FD2581E6D2293FBC5CFE58FBBFC1760
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům 8.B4 0 2004 2008 Otevřít
Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím 8.B3 0 2004 2008 Otevřít
Technická asistence 8.B5 0 2004 2008 Otevřít
Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti 8.B2 0 2004 2008 Otevřít
Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost 8.B1 1 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci