OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Kód OP CZ.04.4.82
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/2EA6ED879B492076D4903A16105BF1738400493B
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.4.82/4.3.02.1 Dispoziční fond - Euroregion Šumava/Bavorský les
CZ.04.4.82/4.3.01.1 Dispoziční fond - Euroregion Egrensis
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rozvoj území a životního prostředí 8.3 15 2004 2008 Otevřít
Infrastruktura 8.2 9 2004 2008 Otevřít
Hospodářský rozvoj 8.1 49 2004 2008 Otevřít
Technická pomoc 8.6 4 2004 2008 Otevřít
Lidské zdroje a sítě 8.4 13 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci