OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu JPD Cíl 2 Praha
Kód OP CZ.04.2.06
Platnost Od 01. 05. 2004
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/2CF6A9A68748F3F473731EC72C9632F0239A32AB
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
CZ.04.02.06/2.2.02 01.02.Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl.m. Prahy II
CZ.04.02.06/2.2.01 01.01. Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. m. Prahy
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 3 37 2004 2008 Otevřít
Revitalizace a rozvoj městského prostředí 1 74 2004 2008 Otevřít
Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území 2 31 2004 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci