OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Kód OP CZ.1.07
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/221FBC95FBDA95598A801E40A13A43CF8038F139
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 7.5b 0 2007 2500 Otevřít
Počáteční vzdělávání 7.1 9668 2007 2500 Otevřít
Technická pomoc (Konvergence) 7.5a 83 2007 2500 Otevřít
Další vzdělávání 7.3 157 2007 2500 Otevřít
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 7.2 1056 2007 2500 Otevřít
Systémový rámec celoživotního učení (Konvergence) 7.4a 0 2007 2500 Otevřít
Systémový rámec celoživotního učení (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 7.4b 0 2007 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci