OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu FS Řídící orgán
Kód OP 2004/CZ/16/C/PA
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 01. 01. 2500
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/193F333A4DAA32194AF0D988F1144690B83912EE
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Podprogramy

Kód Název
2001/CZ/16/P/PA/004 Zhodnocení kapacity NF a ISPA IA pro realizaci ISPA v podmínkách EDIS
2001/CE/16/P/AT/002 Podpora při organizaci monitorovacích výborů
2002/CZ/16/P/PM/001 Povodně 2002
2004/CZ/16/C/PA/001 Technická pomoc Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti
Kód Název

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Projekt "Povodně 2002" 12.2 0 2000 2500 Otevřít
Technická pomoc Řídícího orgánu FS 12.1 0 2000 2500 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci