OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu OP Infrastruktura - doprava
Kód OP CZ.04.1.22
Platnost Od 01. 05. 2004
Platnost Do 31. 12. 2013
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/0E200A755601DCD824CE4F0E8151C52603004014
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu 2.1 14 2004 2013 Otevřít
Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí 2.2 16 2004 2013 Otevřít
Technická pomoc - doprava 2.4b 0 2004 2013 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci