OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu ESPON
Kód OP CZ.04.4.88
Platnost Od 01. 01. 2002
Platnost Do 31. 12. 2008
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/0B14565B96C3F270E134A886D701E1DA48DE56ED
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Studie dopadů politiky 8.E2 0 2002 2008 Otevřít
Technická asistence 8.E5 0 2002 2008 Otevřít
Koordinační tematicky průřezové studie 8.E3 0 2002 2008 Otevřít
Tématické studie 8.E1 0 2002 2008 Otevřít
Podrobné výzkumné informace ESPON (briefing) a práce ve vědeckých sítích 8.E4 0 2002 2008 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci